Home
Vergunningen
Wedstrijden

Info & Fotos

 
 
Mededelingen

HSV Brunssum

Geschiedenis

Bestuur

Contact
       
              Tips & Truuks Site Info  
                   
       Heynens Hengelsport  
         
 
     BELANGRIJKE MEDEDELINGEN en HETE HANGIJZERS

     - Schutterspark, over misstanden en electrobootjes ...

     - Vissterfte en waterkwaliteit  (Ruschervijver ea vijvers)

     - WIJ ZOEKEN CONTROLEURS !!!

     - Controle, invorderingsbeleid en grijze lijst.

     - Verenigingslijst HSV Brunssum downloaden?
 
     - Samenwerken met omliggende verenigingen

     - Problemen bij lidmaatschap, contributie en Vispas

     - Rondslingerend vistuig en aas, dus een boze brief van de
       Gemeente.

Schutterspark,
over misstanden en electrobootjes ...


We zoeken vrijwilligers die de vereniging
willen bijstaan bij belngrijke taken,
zoals;

Onderhoud
Controle
Reparaties
Wedstrijden
andere Commissies

Alvast bedankt,
Het Bestuur
 
 
 
     
     
     
 
Schutterspark;

Er schijnen soms nogal wat misverstanden te bestaan als het gaat over de regel; “Als er Electro bootje(s) in het water zijn is het verboden om te vissen aan de grote vijver van Schutterspark.

Deze regel staat niet in je reglementen, omdat dat het voor de botenbeheerder goed uit komt, maar omdat wij volgens afspraak met de Gemeente Brunssum een regel moesten bedenken volgens welke de botenverhuurder zijn werk ongehinderd kon beoefenen. De regel is duidelijk en recht door zee. Hier valt niet aan te tornen, en de sancties zijn meteen hoog ….
Ook als de botenverhuurder zegt dat het mag, VAN HSV BRUNSSUM MAG HET NIET!!!! U als lid zit achteraf op de blaren.
Dus ….. BOTEN IN HET WATER, HENGELS ER UIT, aftuigen en liefst verkassen!!!
Ons visrecht is in gevaar als we anders doen.

De botenverhuurder heeft vervolgens alle rechten, op elke tijd van de dag, op elke dag in de week en in elke maand van het jaar te doen en te laten met die boten wat hij wilt. Ondanks al zijn rechten houdt deze man toch nog vaak rekening met jullie, met de leden, de jeugd en tijdens wedstrijden.
Laat die man met rust, geen scheldkanonnades naar hem en/of zijn medewerkers, maar laat hem zijn werk doen. Wij op onze beurt kunnen dan toch nog fijn tussendoor een hengeltje uitgooien aan deze traditionele vijver die voor velen al zo lang zo belangrijk is.

Hopende dat hiermee voor eens en voor altijd duidelijkheid is
met vriendelijke groet
Het Bestuur

------------------------------------------------------

Vissterfte en waterkwaliteit.

Beste leden,

Langs deze weg willen we jullie informeren over de karpersterfte welke zich momenteel voor doet op de Ruschervijver en in iets mindere mate op de koffiepoel.
Vandaag is er een interventie team van de gemeente en waterschap op de Ruschervijver geweest waar vandaag zo'n 20 grote dode karpers aangetroffen waren.
Jullie begrijpen wel, paniek alom. Wij kunnen jullie nu hetvolgende mededelen;
- waterkwaliteit gemeten door waterschap is ok
- Grote temperatuur schommelingen de laatste dagen
- Paai was volop bezig
- Vis in deze periode zeer kwetsbaar
- Zeer zwakke winter gehad

De conclusie van iedereen aanwezig was dat bovengenoemde punten, samen, een terugkerend fenomeen is onder m.n. de karpersterfte. Deze zijn het meest kwetsbaar in deze periode en onder deze omstandigheden.
Wij als bestuur gaan nu samen met bovengenoemde organisaties kijken wat we op deze vijver kunnen/mogen doen om e.e.a. te "herstellen".

Door de aanwezigen was ook vastgesteld dat dit ook voor overige vijvers op dit moment een hekel punt is.

Hopen jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur HSV BRUNSSUM


------------------------------------------------------

WIJ ZOEKEN CONTROLEURS !!!

Beste leden,
waarschijnlijk hebben jullie gemerkt dat de controles zijn opgevoerd
en dat de controleurs op bepaalde gebieden lik op stuk beleid voeren.
Helaas was dit nodig, en hopen we in de toekomst dat onze controleurs alleen nog tevreden vissers aan de waterkant treffen en minder telefoontjes van derden te ontvangen ivm overlast etc.
Nou wil je natuurlijk ook graag weten wie deze controleurs zijn, want iedereen kan wel roepen dat hij controleur is.
onderstaande personen zijn de ENIGE controleurs van HSV Brunssum:

Henry Veders
Ron Rogge
Nico Kampstra
Frits Zuiderbaan
Maurice Gardeniers
Maurice Klaas – Gedeeld hoofd controleur namens het bestuur
Appie Boertien – Gedeeld hoofd controleur namens het bestuur

En alle bestuursleden:
Roger Hoevelaken
Ernst van Bavel
Martin Tuender
Rene Peters

Op dit momentwerken we als HSV Brunssum nauw samen met de Groene brigade en Natuurmonumenten (Boswachters).
Tref je misstanden aan, schroom dan niet om een controleur aan te spreken of een mail te sturen naar secr@hsvbrunssum.nl

P.s. Wij zoeken nog gedreven controleurs voor onze HSV.
Ben je langer dan 3 jaar lid met een onbesproken gedrag en zou je graag een vergoeding krijgen thv je vergunning met vispas?
Wij bieden je deze mogelijkheid waarbij je wel aan spelregels moet voldoen.
Deze spelregels bespreken we tijdens een eerste gesprek!

Meld je dan aan bij onze secretaris!

------------------------------------------------------

Controle, invorderingsbeleid en grijze lijstIedereen weet dat bij bepaalde en door het bestuur als speerpunt gekozen misdrijven / overtredingen door de controleur de vergunning werd ingenomen.
Echter door toegenomen agressie en om het controleren weer wat aan te moedigen heeft het bestuur besloten om de controleur hiermee te ontlasten. Vergunningen kunnen ook achteraf door het bestuur schriftelijk ingevorderd worden als blijkt dat agressie in het spel is, zowel fysiek als met woorden en/of de overtreding van die aard is dat weloverwogen tot inname kan worden overgegaan en/of de persoon meerdere kleinere misstanden reeds op zijn naam heeft staan en/of alreeds een officiele waarschuwing heeft gehad de afgelopen twee jaar.
Bij schriftelijk invorderen van de vispas wordt nu een streng en resoluut beleid gevoerd om kantjeslopen en niet willende meewerken zoveel als mogelijk de kop in te drukken. Bij invordering wordt meteen een aangetekende brief en diezelfde brief ook gewoon verzonden, waarin tot inleveren van de vispas wordt gevorderd. Als binnen 1 week na dagtekening van de brief de vispas is ingeleverd, zal bij een eerstvolgende bestuursvergadering bekeken worden welke sanctie opgelegd wordt. Deze bestaat meestal uit een korte schorsing waarna de vispas weer teruggestuurd wordt aan het lid. Als de vispas niet binnen een week na dagtekening bij het secretariaat is, wordt automatisch de schorsing opgelegd voor het lopende kalenderjaar, en de week daarna zelfs met volledig royement. Alle officiele waarschuwingen, schorsingen en royementen zijn via een zogenaamde "Grijze lijst" bij alle controleurs en bestuursleden bekend. Een volgende overtreding heeft zwaardere sancties tot gevolg.
Gelukkig en geheel volgens onze verwachtingen zijn onze leden om door een ringetje te halen en betreft deze maatregel slechts een zeer klein handjevol vandalen.
Deze regels zijn ook voor onze leden in het leven geroepen, want zeg nou zelf, we willen allemaal zonder problemen en rustig gewoon lekker een hengeltje uitgooien, iedereen, daar zijn geen uitzonderingen op. Een goed en streng controlebeleid is in ons aller belang.

Onze controleurspassen zien er zo uit!!!

De controleurspas van HSV Brunssum             ---
De controleurspas van Sportvisserij Nederland ---

------------------------------------------------------

Verenigingslijst HSV Brunssum downloaden?

Bij de ledenvergadering van 2015 is besloten dat onze oude Senior vergunning als waardedocument ophoudt te bestaan. Het is namelijk niet te doen om te controleren of Sportvisserij Nederland ook wel de exacte hoeveelheden  aan vergunningen heeft uitgegeven. Dus de papieren vergunning houdt op te bestaan, maar daarvoor komt terug een "Verenigingslijst van HSV Brunssum" met jaartal. Ook deze dient steeds volledig ingevuld bij uw vispas aanwezig te zijn als u in Brunssum gaat vissen. Het is gewoon een wit A4 blaadje met daarop de reglementen van HSV Brunssum over de vijvers waarop HSV Brunssum het visrecht heeft. Deze lijst krijg je bij uw vispas, of u deze nu toegestuurd krijgt, bij een van de verkooppunten koopt, of online bestelt. Het grote verschil is dat deze lijst gewoon downloadbaar en eventueel op uw eigen printer uitgeprint mag worden. Even invullen en ondetekenen. Handig als je de orginele kwijt bent, of intussen onleesbaar is geworden. Op tabblad "Vergunningen" kunt u deze downloaden, maar ook via onderstaande links;

Als word document (.doc) - - Verenigingslijst HSV Brunssum

Als Adobe Acrobat document (.pdf) - - Verenigingslijst HSV Brunssum
-
------------------------------------------------------

Samenwerken met omliggende verenigingen

Op 5 november 2015 zijn wij HSV Brunssum en nog 10 verenigingen bij elkaar gekomen om samen een aantal problemen te bespreken. Allerhande leuke dingen, maar ook minder leuke dingen zijn besproken. Ook de samenwerking op verschillende gebieden zijn flink uitgebreid. Mekaar niet als concurrent, maar als collega zien is wel een van de belangrijkste punten. Opmerkelijk is dat de meeste verenigingen vooral op gebied van schorsingen en royementen meer samenwerking willen. Vooral nu de politie en andere overheidsorganen vaak laten afweten wegens te veel werk. Het besluit is dan ook genomen dat iedere vereniging die meedoet aan deze samenwerking onderling da lijsten van geroyeerde leden uitwisselen met daarbij de reden van royement. Dat betekend in feite dat iemand die bijcvoorbeeld bij HSV Brunssum geroyeerd wordt, ook bekend is bij omliggende verenigingen en waarvoor (de reden) het royement is uitgesproken. Die beginnen al met een vuil blaadje. Misschien dat deze aanpak beter werkt en er dus minder royementen uitgesproken hoeven te worden. Misschien ook dat, eenmaal bekend, minder agressief gereageerd wordt op controleurs en dezen hun werk daardoor effectiever kunnen doen.
Aangesloten verenigingen zijn HSV de Edelkarper, HSV de Hering, HSV de Weggebekker, HSV de Rietvoorn, HSV de Springende Beekforel, HSV Haal Op,HSV Heksenberg,
HSV Ons Genoegen, HSV Ons Zuiden, HSV VIN, HSV Strijthagen en HSV Brunssum


--------------------------------------------------------------


Problemen bij lidmaatschap, contributie en vispas

Bij problemen een mail sturen naar ledenadministratie@vispas.nl.

Als je geen acceptgiro hebt ontvangen dan niet wachten maar mailen dat je hem niet hebt ontvangen en dat je hem alsnog wilt ontvangen dan wordt hij digitaal gestuurd en kan men alsnog betalen zonder herrinneringskosten.

Wanneer je geen lid wilt zijn ook mailen zodat zij je uitschrijven anders krijg je na de herinnering problemen en onnodige kosten.
Wanneer je alsnog automatisch incasso wil ook mailen dan zullen zij het verwerken,in principe schrijven zij de openstaande incasso’s om de twee weken af.
Als een persoon geen e-mail heeft dan kunnen zij bellen, maar alleen als het echt niet anders kan. 030 - 605 84 00.

Sportvisserij nederland zegt dat zij de bovenstaande mailbox elke twee dagen beantwoorden.
Dus wat ook het geval is laat iedereen met problemen mailen naar bovenstaand mailadres, de HSV kan alleen adreswijzigingen invoeren en voor de rest niet muteren.

DENK IN ALLE GEVALLEN OOK AAN DE LAATSTE UITSCHRIJFDATUM VAN 1 OKTOBERALS U GEEN LID MEER WILT ZIJN HET VOLGENDE JAAR.
Aangezien de ledenadministratie landelijk centraal geregeld is kan niet op tijd uitschrijven incassocosten met zich meebrengen.

Ook op tabblad "Vergunningen" leest u veel over uw rechten en plichten binnen je vergunning en de verenigiging.

--------------------------------------------------------------

Rondslingerend vistuig en aas, BOZE BRIEF VAN DE GEMEENTE 2013

De vereniging schaamt zich voor dit gedrag van onze leden diep en het bestuur zal alles doen om dit in de toekomst te voorkomen,
Rondslingerend vistuig en afval zal in de toekomst gesanctioneerd worden met directe inname van de vergunning.
Intussen zijn al enkele keren een dierenambulance nodig geweest, dewelke door de vereniging betaald is geworden.

De brief kunt u hier downloaden.

--------------------------------------------------------------
 
                   
 
Home


Vergunningen


Wedstrijden


Info & Fotos

 
 
Mededeligen
HSV Brunssum
Geschiedenis
Bestuur
Contact
Verkooppunten
& Vispas

Algemene regels
& Gedrag

Regels Senior
Regels Junior
Regels Senior dagkaartenWedstrijdschema
Reglementen
Inschrijven
Uitslagen 
Info-boekje
Vijvers
Fotoalbums
Links
Forum
Tips & Truuks
Site Info